Mam trzy psy – Ja mam trzy psy

Mam trzy psy – Ja mam trzy psy
11.12.2015
11.12.2015
Która forma zdania jest prawidłowa?
Mam trzy psy czy Ja mam trzy psy.
Masz samochód? czy Czy ty masz samochód?
W języku polskim nie ma potrzeby używania zaimków osobowych (ja, ty itd.) w funkcji podmiotu, ponieważ na wskazuje na niego forma czasownika. Formy mam, piszę, wiem itd. przynależą tylko 1. osobie liczby pojedynczej, a zatem nie musimy przy nich dodawać zaimka ja. Podobnie – ze zdania Masz samochód odczytujemy, że odnosi się ono do 2. osoby liczby pojedynczej, co sprawia, że użycie zaimka, który na nią wskazuje: ty, jest zbędne.
Dlatego w zdaniach, w których nie chce się zaakcentować podmiotu, w zasadzie nie powinno się używać zaimka. Na ogół dodajemy go do czasownika tylko wówczas, gdy chcemy bardzo wyraźnie wskazać na podmiot – zdanie Ja mam trzy psy (szczególnie wówczas, gdy jest wypowiedziane z naciskiem na ja) może być odczytane jako ‘to ja, a nie on (nie ty, nie wy itd.), mam trzy psy’.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego