Mam trzy psy – Ja mam trzy psy

Mam trzy psy – Ja mam trzy psy
11.12.2015
11.12.2015
Która forma zdania jest prawidłowa?
Mam trzy psy czy Ja mam trzy psy.
Masz samochód? czy Czy ty masz samochód?
W języku polskim nie ma potrzeby używania zaimków osobowych (ja, ty itd.) w funkcji podmiotu, ponieważ na wskazuje na niego forma czasownika. Formy mam, piszę, wiem itd. przynależą tylko 1. osobie liczby pojedynczej, a zatem nie musimy przy nich dodawać zaimka ja. Podobnie – ze zdania Masz samochód odczytujemy, że odnosi się ono do 2. osoby liczby pojedynczej, co sprawia, że użycie zaimka, który na nią wskazuje: ty, jest zbędne.
Dlatego w zdaniach, w których nie chce się zaakcentować podmiotu, w zasadzie nie powinno się używać zaimka. Na ogół dodajemy go do czasownika tylko wówczas, gdy chcemy bardzo wyraźnie wskazać na podmiot – zdanie Ja mam trzy psy (szczególnie wówczas, gdy jest wypowiedziane z naciskiem na ja) może być odczytane jako ‘to ja, a nie on (nie ty, nie wy itd.), mam trzy psy’.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego