Męskie imię Iwo i żeńskie imię Iwa

Męskie imię Iwo i żeńskie imię Iwa

14.12.2023
14.12.2023

Istnieje imię Iwo nadawane osobom płci męskiej. Która wersja pytania jest poprawna: ,,Gdzie jest Iwo?" czy ,,Gdzie jest Iwa?"? Drugie moje pytanie dotyczy płci żeńskiej. Czy osobie płci żeńskiej można nadać imię Iwa (Iwa jako mianownik)? W końcu większość imion żeńskich kończy się na ,,a". A może osobie płci żeńskiej można nadać imię Iwo? Jakby wyglądały liczby mnogie tych imion? Dwóch chłopców o imieniu Iwo i dwie dziewczynki o imieniu Iwa. Dla płci męskiej dwaj Iwowie, a dla płci żeńskiej dwie Iwy? Pozdrawiam!

Męskie imię Iwo może być w polszczyźnie nieodmienne (por. np. Wywiad z Iwo Nowakiem), odmieniane w postaci „skróconej” (odmiana nieaprobowana przez wydawnictwa poprawnościowe, lecz często spotykana w tzw. uzusie) oraz odmieniane z dodatkowym elementem tematycznym -n (por. Iwon – odmiana wskazywana przez słowniki normatywne jako wzorcowa, ale w praktyce używana niezwykle rzadko). Wzór odmiany tego imienia wyglądałby w sposób następujący:

 • M. Iwo; l.mn. Iwowie a. Iwonowie;
 • D. Iwa a. Iwona; l.mn. Iwów a. Iwonów;
 • C. Iwowi a. Iwonowi; l.mn. Iwom a. Iwonom;
 • B. Iwa a. Iwona; l.mn. Iwów a. Iwonów;
 • N. Iwem a. Iwonem; l.mn. Iwami a. Iwonami;
 • Ms. (o) Iwie a. Iwonie; l.mn. Iwach a. Iwonach;
 • W. Iwo a. Iwonie, a. Iwon; l.mn. Iwowie a. Iwonowie.

Żeńskie imię Iwa istnieje i ma następującą odmianę:

 • M. Iwa; l.mn. Iwy;
 • D. Iwy; l.mn. Iw;
 • C. Iwie; l.mn. Iwom;
 • B. Iwę; l.mn. Iwy;
 • N. Iwą; l.mn. Iwami;
 • Ms. (o) Iwie; l.mn. Iwach;
 • W. Iwo; l.mn. Iwy.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego