Mies van der Rohe

Mies van der Rohe

28.12.2022
28.12.2022

Dzień dobry,

proszę o poradę: jak odmieniać prawidłowo nazwisko Mies van der Rohe? Czy odmieniać tylko: Mies, Miesa itd pozostawiając resztę bez odmiany? Czy też odmieniać razem z członem van der Rohe: Mies van der Rohe, Miesa van der Rohego itd.

Gabriela Żelewska

Nazwisko przywołanego w pytaniu niemieckiego architekta modernistycznego składa się z dwóch członów. Nazwisko rodowe Mies zostało połączonego z nazwiskiem panieńskim matki Rohe za pomocą niderlandzkiego przyimka i rodzajnika van der. Konstrukcję tę stworzył sam Ludwig Mies van der Rohe (właśc. Maria Ludwig Michael Mies), ponieważ chciał, aby brzmiała z niderlandzka. Urodził się bowiem w Akwizgranie, który leży przy granicy z Holandią.

W przytoczonej w pytaniu nazwie własnej osobowej należy odmieniać oba człony. Pierwszy ma odmianę rzeczownikową męską, drugi odmienia się jak przymiotnik. Apostrofu nie stosujemy, por.

  • D. Ludwiga Miesa van der Rohego
  • C. Ludwigowi Miesowi van der Rohemu
  • N. z Ludwigiem Miesem van der Rohem
  • Ms. o Ludwigu Miesie van der Rohem
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego