Mieszkańcy miasta Korynt to koryntyjczycy lub koryntczycy

Mieszkańcy miasta Korynt to koryntyjczycy lub koryntczycy
31.01.2018
31.01.2018
Czy mieszkańców Koryntu możemy określać mianem Koryntian, tyle że zapisywanych małą literą? Według WSO Koryntianin to mieszkaniec Koryntii, jednak we wstępie do Pierwszego Listu do Koryntian czytamy, że „List adresowany jest do mieszkańców Koryntu, bogatego miasta greckiego o dwóch portach, które dzięki swemu położeniu geograficznemu było ważnym ośrodkiem handlowym, religijnym i kulturalnym” (Pismo Święte, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2010, s. 1615).
W tekstach religijnych podtrzymuje się nieraz pisownię niezgodną z dzisiejszymi ustaleniami normatywnymi i podaje nazewnictwo odmienne od obecnie obowiązującego. ‘Mieszkańców miasta Korynt’ należy nazywać koryntyjczykami lub koryntczykami (a nie: koryntianami). ‘Mieszkaniec miasta Korynt’ to koryntyjczyk lub koryntczyk, a ‘mieszkanka miasta Korynt’ – koryntianka lub koryntyjka. Wszystkie te formy odnotowuje Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją E. Polańskiego (wyd. IV dodruk poprawiony, Warszawa 2017, s. 581). Oczywiście, wchodzi w grę wyłącznie zapis przytoczonych nazw małą literą. Kiedy mamy na myśli ‘obywateli państwa Korynt’, napiszemy Koryntyjczycy (lub Koryntczycy), ‘obywatel państwa Korynt’ to Koryntyjczyk (lub Koryntczyk), a ‘obywatelka państwa Korynt’ – Koryntianka (lub Koryntyjka). Określenia Koryntianie, Koryntianin, Koryntianka odnoszą się do ‘mieszkańców Koryntii’.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego