Mówimy do księdza

 
Mówimy do księdza
26.04.2004
Proszę o podanie prawidłowego sposobu zwracania się do hierarchów kościoła. Do księdza mówimy proszę księdza, a jak do innych przedstawicieli kościoła?
Bardzo proszę o pomoc.
Ewa Wasielewska
Forma proszę księdza jest formą uniwersalną. W ten sposób można się zwrócić „awaryjnie” nawet do kogoś usytuowanego wyżej w hierarchii, jeśli dobrze nie znamy jego tytułu czy stanowiska – również do zakonnika. Jeśli ten ktoś ma święcenia kapłańskie, to jest księdzem.
Jeśli zaś wiemy, że dany ksiądz ma określone stanowisko w kościelnej hierarchii lub przysługuje mu określony tytuł, a więc jest na przykład proboszczem, prałatem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem czy prymasem, wówczas stosujemy następujące formy: księże proboszczu, księże prałacie, księże biskupie, księże arcybiskupie, księże kardynale, księże prymasie. Formami bardziej eleganckimi, ale dłuższymi i w związku z tym mniej wygodnymi, są te same formy, wzbogacone o człon proszę, a więc proszę księdza proboszcza, proszę księdza biskupa itd.
W sytuacjach ceremonialnych do biskupa i arcybiskupa (gdy noszą oni purpurę) należy się zwracać Wasza Ekscelencjo, a do kardynała Wasza Eminencjo. Spotykane nieraz formy bez zaimków Wasza, czyli Ekscelencjo, Eminencjo, uznawane są za zbyt poufałe.
Należy ponadto pamiętać, że gdy chcemy użyć powyższych ceremonialnych form, mówiąc (lub pisząc) o biskupie, arcybiskupie i kardynale, zaimek Wasza zmieniamy na Jego, np. „Jego Eminencja przybył właśnie do…”.
W listach do osób duchownych zaś piszemy Wielebny Księże, Wielebny Księże Proboszczu, Wielebna Siostro, Przewielebna Matko.
Papieżowi przysługują tytuły Ojciec Święty i Jego Świątobliwość.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!