Multikulti czy multi-kulti?

 
Multikulti czy multi-kulti?
10.10.2017
Chciałbym zapytać, czy pisownia multi-kulti jest rzeczywiście zgodna z zasadami polskiej ortografii. Jest to przecież potoczne określenie multikulturalizmu, którą to nazwę zapisujemy bez dywizu. Podobną pisownię – według mnie nieuzasadnioną – spotykamy w zapisach sado-maso, mimo że sadomasochizm piszemy również bez dywizu.
Jestem tego samego zdania – uważam, że nie ma uzasadnienia dla pisowni multi-kulti. Jest to skrócony potoczny odpowiednik przymiotnika multikulturalny czy rzeczownika multikulturalizm, w których cząstka multi- jest przedrostkiem, a zatem całość należałoby pisać bez łącznika.
Inny charakter ma konstrukcja sado-maso – jej elementy są współrzędne wobec siebie (sado-maso to ‘sadyzm i masochizm’), jednak w takiej sytuacji najwłaściwsza byłaby forma sadyzm-masochizm. Być może zapis sado-maso (z łącznikiem) jest nawiązaniem właśnie do tej konstrukcji złożonej, i dlatego pojawia się tu dywiz. Niewątpliwie wyraz o brzmieniu |sadomaso| można też potraktować jako skrót rzeczownika sadomasochizm lub przymiotnika sadomasochistyczny, co przemawiałoby za pisownią łączną. W każdym razie żadna z nich: ani łączna, ani z łącznikiem nie jest na razie rejestrowana przez WSO, a w uzusie pojawiają się oba typy zapisów.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!