Multikulti czy multi-kulti?

Multikulti czy multi-kulti?
10.10.2017
10.10.2017
Chciałbym zapytać, czy pisownia multi-kulti jest rzeczywiście zgodna z zasadami polskiej ortografii. Jest to przecież potoczne określenie multikulturalizmu, którą to nazwę zapisujemy bez dywizu. Podobną pisownię – według mnie nieuzasadnioną – spotykamy w zapisach sado-maso, mimo że sadomasochizm piszemy również bez dywizu.
Jestem tego samego zdania – uważam, że nie ma uzasadnienia dla pisowni multi-kulti. Jest to skrócony potoczny odpowiednik przymiotnika multikulturalny czy rzeczownika multikulturalizm, w których cząstka multi- jest przedrostkiem, a zatem całość należałoby pisać bez łącznika.
Inny charakter ma konstrukcja sado-maso – jej elementy są współrzędne wobec siebie (sado-maso to ‘sadyzm i masochizm’), jednak w takiej sytuacji najwłaściwsza byłaby forma sadyzm-masochizm. Być może zapis sado-maso (z łącznikiem) jest nawiązaniem właśnie do tej konstrukcji złożonej, i dlatego pojawia się tu dywiz. Niewątpliwie wyraz o brzmieniu |sadomaso| można też potraktować jako skrót rzeczownika sadomasochizm lub przymiotnika sadomasochistyczny, co przemawiałoby za pisownią łączną. W każdym razie żadna z nich: ani łączna, ani z łącznikiem nie jest na razie rejestrowana przez WSO, a w uzusie pojawiają się oba typy zapisów.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego