NIe jest technicznie możliwe…

NIe jest technicznie możliwe…
30.01.2011
30.01.2011
Witam,
moje pytanie dotyczy konstrukcji zdaniowych typu: „Nie jest technicznie możliwe(,) zrobić to w jeden dzień”. Wydaje mi się, że przecinek przed bezokolicznikiem powinien się tam znaleźć, ponieważ spójnik aby występuje w zdaniu niejako domyślnie, nie jestem jednak pewna.
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tego problemu –
Felicyta
Zdania: „Nie jest technicznie możliwe zrobić to w jeden dzień” i „Nie jest technicznie możliwe, aby zrobić to w jeden dzień” są równoznaczne, ale ich struktura składniowa jest różna i to ona – na gruncie polskiej interpunkcji, obecnie zorientowanej na budowę zdania, a nie względy prozodyczne czy retoryczne – decyduje, że w zdaniu „Nie jest technicznie możliwe zrobić to w jeden dzień” przecinka być nie powinno. Proszę zauważyć, że także zdania „Jan myśli to zrobić” i „Jan myśli, aby to zrobić” są równoznaczne, a przecież nie przychodzi nam do głowy, aby w pierwszym z nich użyć przecinka.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego