Na Węgrzech

 
Na Węgrzech
2.04.2019
Dlaczego mówi się na Węgrzech? O tym, że mówi się na Ukrainie czy na Litwie z powodu dawnej przynależności tychże do Polski, wiem, ale przecież Węgry nigdy częścią Polski nie były a co najwyżej doszło do chwilowej unii personalnej (o ile dobrze pamiętam). Jak to więc z tym jest?
Trudno ze stuprocentową pewnością odpowiedzieć na to pytanie. Można przypuszczać, że Węgry były traktowane jako terytorium niesamodzielne, ponieważ stanowiły część Austro-Węgier.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego