Na strychu mam w szafie sukienkę wisieć

Na strychu mam w szafie sukienkę wisieć
29.12.2014
29.12.2014
Szanowni Państwo,
od pewnego czasu moi Rodzice zaczęli stosować pewną formę językową, która wydaje mi się wyjątkowo nienaturalna (a może wręcz pochodzącą z języka niemieckiego?) i upierają się, że przecież jest ona zupełnie normalna i funkcjonuje w języku codziennym. Chodzi o wyrażenia typu „Na strychu mam w szafie sukienkę wisieć”, „W garażu na posadzce mam klucze leżeć”. Czy stosowanie takich wyrażeń jest dopuszczalne?
Pozdrawiam ciepło
Czytelniczka
Podane przykłady przypominają trochę łacińską konstrukcją accusativus cum infinitivo, która trafiała się także w dawnej polszczyźnie (np. uźrzeli kupce jechać, tzn. 'zobaczyli, jak kupcy jadą'), a do dziś występuje w niektórych językach zachodnioeuropejskich. Skoro pisze Pani, że rodzice zaczęli takich konstrukcji niedawno używać, to zachodzi pytanie dlaczego: czy je przywieźli z dłuższego pobytu za granicą? Z drugiej strony rodzice utrzymują, że chodzi o konstrukcje ich zdaniem normalne i upowszechnione w języku codziennym, co by wskazywało, że tak mówi się potocznie w Państwa regionie. Jakkolwiek jest, przykłady przytoczone w pytaniu są wyraźnym błędem w języku ogólnym.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 1. 29.12.2014
  Odnośnie konstrukcji przypominającej acc. cum inf. – to była ona spotykana do niedawna w gwarze poznańskiej i przypisywana bezpośredniemu wpływowi języka niemieckiego na tę gwarę (zabór pruski). Por. „Ón tam bejmy mo leżeć\'\' (na dole strony) w słowniku gwary poznańskiej pod red. M. Gruchmanowej [i B. Walczaka – Red.].
  Z poważaniem
  Łukasz
 2. 29.12.2014
  Dziękuję za ten dopisek. W części wstępnej słownika rozdział dotyczący osobliwości składniowych gwary poznańskiej, napisany przez prof. Małgorzatę Witaszek-Samborską, mówi m.in.:
  Wciąż żywotne są jednak także liczne cechy składniowe powstałe pod wpływem wzorów niemieckich: (…) konstrukcje z czasownikiem mieć + bezokolicznik (na przykład mieć na biurku leżeć).
  MB
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego