Następstwo czasów w polszczyźnie

Następstwo czasów w polszczyźnie

16.04.2023
16.04.2023

Witam, miałbym pytanie odnośnie wydarzenia z przeszłość w trakcie choroby, gdy opisujemy stan w którym byliśmy kiedyś - jak zapisać takie zdanie:

"I wiedzieliśmy, że nie możemy tego zmienić." czy "I wiedzieliśmy, że nie mogliśmy tego zmienić."

Czy te zdania mówią o tym samym czy dla potkreślenia czasu przeszłego należy używać wszystkie czasowniki stosownie do czasu w tym wypadku "mogliśmy" zgadza się?

We współczesnej polszczyźnie – w odróżnieniu od np. języka angielskiego czy francuskiego – nie istnieje zasadniczo następstwo czasów. Mieliśmy do pewnego stopnia do czynienia z tym zjawiskiem, dopóki konstrukcje z czasem zaprzeszłym nie wyszły na dobre z użycia (dziś pojawiają się wyłącznie w celach stylizacyjnych), por. np.

  • Zjadł był śniadanie, zanim poszedł do pracy.

Obecnie do wyrażenia dwóch czynności przeszłych, które następowały po sobie, konieczne jest dwukrotne użycie czasu przeszłego (gdyż nie mamy zaprzeszłego):

  • Zjadł śniadanie, zanim poszedł do pracy
  • Powiedział, że ją kochał.

Tymczasem jeśli obie przeszłe czynności działy się równocześnie, to w zdaniu nadrzędnym posługujemy się czasem przeszłym, a w zdaniu podrzędnym – czasem teraźniejszym, por.

  • Powiedział, że ją kocha.

Wszystko zależy zatem od tego, czy czynności przeszłe występowały równocześnie, czy też następowały po sobie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego