Nawiedzać

Nawiedzać

14.05.2022
14.05.2022

Czy nawiedzać chorych i odwiedzać chorych znaczy to samo, czy nie?

Nawiedzać jest dawnym odpowiednikiem współczesnego odwiedzać (‘przybywać w odwiedziny, z wizytą’). Obecnie zakres użycia czasownika nawiedzać jest bardzo wąski, ograniczony właściwie do sfery religijnej (wierni nawiedzają kościoły, nawiedzać chorych itd.). Zwrot nawiedzać chorych znaczy trochę więcej niż

odwiedzać chorych, gdyż zawiera w sobie element związany z posługą religijną, z rozmową kapłana z chorym o sensie życia, istocie grzechu, pokuty itd. (zob. „Chorych nawiedzać. Uczynki miłosierne względem ciała (6)”, Idziemy.pl).

Oczywiście, oprócz tego nawiedzać jest używane także w sytuacji „odwiedzania” domów przez duchy (stąd: nawiedzony dom), a także w różnych kontekstach związanych z klęskami żywiołowymi (nawiedziła nas powódź) i uczuciami (nawiedzają mnie złe myśli).

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego