Nazwa oddziału KKiKŁ

Nazwa oddziału KKiKŁ

6.06.2021
6.06.2021

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oddział w Zielonej Górze, Oddział zielonogórski

Oddział Zielonogórski KKiKŁ

czy Zielonogórski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej?

KKiKŁ to klub specjalistyczny Polskiego Związku Łowieckiego

Jaka forma będzie poprawna?

Zazwyczaj tego rodzaju oficjalne nazwy własne organizacji i ich części składowych przyjmują formę: nazwa główna + nazwa określająca oddziału, por.


Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Oddział w Zielonej Górze


lub


Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Oddział Zielonogórski


Człon określający oddział stanowi część pełnej nazwy własnej, dlatego też jego elementy składowe (z wyjątkiem przyimków i spójników) zapisujemy od wielkich liter.


Oczywiście w wypowiedziach ustnych czy pisanych kolejność obu członów może być odwracana, a nazwa główna może stanowić skrótowiec, np.


Spotkanie zorganizował Oddział Zielonogórski Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.

Spotkanie zorganizował Oddział Zielonogórski KKiKŁ.


Co więcej, niekiedy nazwa określająca oddział może być traktowana jako nazwa rodzajowa. Wówczas zapisujemy ją od małej litery. Dzieje się tak, gdy mamy do czynienia z nazwą nieoficjalną (niepełną), np.


Spotkanie zorganizował oddział KKiKŁ w Zielonej Górze.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego