Nazwiska Casey, Corey, Dudley

Nazwiska Casey, Corey, Dudley
13.12.2018
13.12.2018
Szanowni Państwo,
zastanawia mnie zasada odmiany imion i nazwisk angielskich zakończonych w pisowni na -ey, a w wymowie na -i, jak Casey [kejsi], Corey [kori], Dudley [dadli] itp. Znam i stosuję tę normę, ale dlaczego odmieniamy je bliżej formy graficznej, sprowadzając do brzmienia [kejsej], [korej], [dadlej] i otrzymując formy Caseya, Coreyem, Dudleyu? Nie są to tak spolszczone imiona jak Disney, mówiąc te imiona, odmieniłabym odruchowo [kejsiego], [koriego], [dadlim].
Nazwiska anglosaskie typu Casey, Corey, Dudley, Disney mają w angielszczyźnie tożsame relacje grafematyczno-fonologiczne, tzn. w zakończeniu wyrazu angielskiemu digrafemowi 〈ey〉 odpowiada fonem /i/, por. Casey /ˈkeɪsi/, Corey /ˈkɔːɹi/, Dudley /ˈdʌdli/, Disney /ˈdɪzni/. Różnie natomiast wyglądała adaptacja fonologiczna tych nazwisk w polszczyźnie. Nazwiska typu Casey, Corey, Dudley mają wymowę zbliżoną do oryginału (/kejsi/, /kori/, /dadli/), natomiast w wypadku nazwiska Disney oryginalnemu digrafemowi 〈ey〉 odpowiada na gruncie polskim struktura bifonematyczna /ej/. Konsekwencją tych różnic adaptacyjnych są odmienne wzorce odmiany.
Nazwiska Casey, Corey, Dudley powinny mieć odmianę przymiotnikową, a polskie końcówki gramatyczne powinny być dopisywane w dopełniaczu, celowniku i bierniku po apostrofie, por.

D.,B. Casey’ego, Corey’ego, Dudley’ego
C. Casey’emu, Corey’emu, Dudley’emu
N., Ms. Caseym, Coreym, Dudleym

Szybka kwerenda internetowa pozwala stwierdzić, iż tak właśnie wspomniane nazwy własne osobowe są często odmieniane i zapisywane, por. np.

Za rządów Casey’ego jako szefa CIA agencja potajemnie wspierała finansowo i materialnie afgańskich partyzantów.

Gdyby Krzysztof Gonciarz był akurat w Polsce, to można by powiedzieć w odniesieniu do Casey’ego Neistata, że góra z górą się nie zejdzie.

Grupa Tables, Ladders and Chairs pokonała The Dudley Boyz (Bubbę Raya Dudley’ego i D-Vona Dudley’ego).

Natomiast w odniesieniu do nazwiska Disney ma zastosowanie reguła odnosząca się do nazwisk zakończonych w piśmie na -y po samogłosce (w WSO reguła nr [243] 66.1). Nazwy tego typu odmieniają się rzeczownikowo, a końcówki zapisywane są bez apostrofu, por. Disneya, z Disneyem, o Disneyu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego