Nazwisko Braña

Nazwisko Braña

9.02.2022
18.12.2021

Szanowni Państwo,

jak odmienić (i jak wymawiać w poszczególnych przypadkach) hiszpańskie nazwisko męskie Braña?


Łączę pozdrowienia

R.L.

Przywołane w pytaniu nazwisko wymawiamy [brańja]. Ma ono następujący wzorzec odmiany:

M. Braña

D. Brañi

C. Brañi

B. Brañę

N. Brañą

Ms. Brañi

Porada opublikowana: 18.12.2021

Adam Wolański
 1. 9.02.2022

  Szanowny Panie Profesorze!

  Hiszpańskie <ñ> wymawiamy bez joty. Jest to odpowiednik polskiego <ń>. To tak, jakbyśmy zapisali to jako <Brania> i czytali tak samo jak słowo <kania>.

  Jan Wolski
 2. 9.02.2022

  Szanowny Panie,

  każdy wyraz obcy – w tym także nazwa własna osobowa – zapożyczony do języka polskiego podporządkowuje się zasadniczo strukturze języka zapożyczającego. Wyjątek stanowią wyrazy cytaty, które zachowują oryginalną wymowę i akcent oraz pisownię i nie adaptują się na poziomie fleksyjnym i słowotwórczym. Nazwa własna Braña nie należy do tego typu wyjątków. W związku z powyższym na poziomie fonologiczno-fonetycznym dochodzi do adaptacji i substytucji struktur wymawianiowych, a nie ich prostego przeniesienia z języka źródłowego. Tak właśnie dzieje się w wypadku nazwiska Braña i wielu innych. Przykładem może tu być anglosaskie nazwisko Disney, w którego oryginalnej wymowie występuje samogłoska [i] w wygłosie (por. [ˈdɪzni]), natomiast w polszczyźnie mamy w zakończeniu [j] poprzedzone głoską [ɛ] (por. [disnɛj]). Tak się bowiem to w toku adaptacji do języka polskiego poukładało.

  Ma Pan słuszność, kiedy pisze Pan, że hiszpańską głoskę [ɲ] (w pisowni ñ) wymawiamy krótko i palatalnie, a nie asynchronicznie, czyli np. Braña [brɑɲɑ], España [espɑɲɑ]. Tak dzieje się w języku hiszpańskim i taka wymowa obowiązuje Polaków uczących się hiszpańskiego i mówiących w tym języku. Tymczasem w polszczyźnie w wyrazach zapożyczonych z hiszpańskiego mamy do czynienia – w wypadku kontekstu spółgłoska [ɲ] plus samogłoska – z wymową złożoną, w której pomiędzy dwoma wspomnianymi głoskami wydziela się jota, por. np. jalapeño [xɑlɑpɛɲjo], piña colada [piɲjɑ kɔlɑdɑ], España [ɛspɑɲjɑ]. Kiedy np. odsłucha Pan piosenkę Tajemnica mundialu z 1982 r., przekona się Pan, że śpiewający ją Bohdan Łazuka wymawia wyraz España jako [ɛspɑɲjɑ], a nie: [ɛspɑɲɑ] (por. słowa: Ja jednak wierzę, że nie będzie źle!/E viva España, ole! – https://www.youtube.com/watch?v=fSfAcxiwlyg). Z podobnym zjawiskiem brzmieniowym mamy do czynienia podczas wymawiania wspomnianych wyrazów w angielszczyźnie, por. ang. [haləˈpeɪnjəʊ], [ˌpiːnjə koʊˈlɑːdə] i [ɛsˈpænjə]. Wszędzie tu jota stanowi odrębny segment. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z wymową hiszpańską, która jest zawsze bez [j]. Mówimy tu rzecz jasna o reprezentacji głębokiej (fonemicznej), bo na powierzchni – rozkładając hiszpańską głoskę [ɲ] na czynniki pierwsze np. na podstawie spektrogramu – będziemy mieli do czynienia z „małą jotą”, która jednakowoż nie będzie stanowiła odrębnego segmentu.

  Opisane powyżej zjawisko nie jest niczym nietypowym dla polszczyzny. Do tego typu asynchronii w realizacji palatalności i pojawienia się joty często dochodzi w zapożyczeniach kończących się w pisowni na -nia. Widać, a właściwie słychać to szczególnie dobrze w homografach, spośród których jeden jest wyrazem rodzimym, a drugi zapożyczonym, por. np. Mania [mɑɲɑ] (zdrobnienie imienia Maria) i mania [mɑɲjɑ] (‘zaburzenie psychiczne’) czy dania [dɑɲɑ] (mianownik l.mn. rzecz. danie, np. dwa dania obiadowe) i Dania [dɑɲjɑ] (‘państwo’). Zjawisko to zadecydowało najpewniej i o tym, że nazwisko Braña wymawiamy w wyniku adaptacji do polszczyzny jako [brɑɲjɑ], a nie: [brɑɲɑ].

  Przedstawione powyżej objaśnienie konsultowałem merytorycznie z Panią Profesor Anitą Lorenc, kierownikiem Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Panią Doktor Karoliną Broś z Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Obu Paniom bardzo serdecznie dziękuję za pomoc.

  Łączę wyrazy szacunku

  Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego