Nazwisko Kobiec

Nazwisko Kobiec
22.01.2018
22.01.2018
Jak prawidłowo powinno odmieniać się nazwisko Kobiec? Zapraszamy Państwa Kobców czy Kobieców? Zapraszam Pana Kobca czy Kobieca, czy lepiej pozostać przy formie podstawowej Kobiec?

Z wyrazami szacunku
Ewa
Nazwisko męskie Kobiec na pewno się odmienia. Gdyby chciała je Pani pozostawić w formie podstawowej, to przyczyniłaby się Pani do zaniku fleksji polskich nazwisk, a tego chyba nikt nie chce mieć na sumieniu…
Pozostaje więc kwestia „e” ruchomego – Nie ma pana Kobca czy Nie ma pana Kobieca?, Idę z panem Kobcem czy Idę z panem Kobiecem?, Zaprosiłam państwa Kobców czy Zaprosiłam państwa Kobieców? W wypadku nazwisk zakończonych na -eń, -ec należy się zdać na tradycję rodzinną, czyli na to, jak dane nazwisko jest odmieniane przez samych zainteresowanych.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego