Nazwisko męskie Senko

Nazwisko męskie Senko

4.02.2023
4.02.2023

Dobry wieczór,

jak należy odmieniać nazwisko Senko? Zgodnie z zasadami po głosce twardej należy stosować deklinację żeńską, jednak głoska „ń” nadaje wymowie pewną miękkość, w związku z czym deklinacja męska wydaje mi się bardziej naturalna. Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Za odpowiedź z góry dziękuję

Nazwiska męskie zakończone na -o mają w polszczyźnie trojaki wzorzec odmiany. Według modelu męskoosobowego IV grupy odmieniają się nazwiska zakończone na -o poprzedzone jedną z następujących głosek: ź, ć, ś, dź, ń, j, oraz l, np. Puzio, Cyzio. Nazwy te odmieniają się jak wyraz pospolity dziadunio. Paradygmat rzeczowników rodzaju żeńskiego grupy IV dotyczy nazwisk, w których wygłosowe -o jest poprzedzone spółgłoską twardą: b, p, d, t, w, f, z, s, r, ł, m i n, np. Lato, Kopyto. Takie nazwy własne odmieniają się jak rzeczownik pospolity bona. Z kolei paradygmat rzeczowników rodzaju żeńskiego grupy III dotyczy nazwisk, w których wygłosowe -o jest poprzedzone spółgłoską tylnojęzykową: k, g, h, ch, np. Chodźko, Żwirko. Tego typu nazwiska odmieniają się jak rzeczownik matka. Ten właśnie model odmiany stosujemy wobec nazwisk typu Senko czy Seńko (głoska ń pojawia się w środgłosie nazwiska Seńko i w żaden sposób nie może wpływać na paradygmat odmiany), por.

D. Senki, Seńki (matki)

C., Ms. Sence, Seńce (matce)

B. Senkę, Seńkę (matkę)

N. Senką, Seńką (matką)

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego