Nazwy piw

Nazwy piw
21.12.2016
21.12.2016
Mam pytanie o zasadę odmiany rzeczowników określających styl piwa: porter, pilzner, weizen itp. Jak brzmią dopełniacze liczby pojedynczej tych wyrazów? Porteru czy portera? Pilznera czy pilzneru? Weizena czy weizenu?
Wszystkie wyrazy są najprawdopodobniej obcego pochodzenia i są oczywiście nieożywione, co by wskazywało na końcówkę -u, jednak używa się zazwyczaj końcówki -a. Proszę o wyjaśnienie jednoznaczne, jak należy odmieniać te wyrazy. Czy zachodzi w tych wyrazach uzus językowy?
Nazwy porter i pilzner są rejestrowane w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod red. E Polańskiego (Warszawa, 2016)porter z dwiema końcówkami dopełniacza: -u oraz -a, pilzner zaś z końcówką -a. Oznacza to, że poprawnie prosimy o butelkę pilznera oraz butelkę portera lub butelkę porteru.
Nazwy weizen nie znalazłam w żadnym słowniku normatywnym, dlatego należy zdać się na uzus (norma jest kształtowana pod wpływem uzusu). Jeśli (jak Pan pisze) powszechna jest forma weizena, to zapewne ona właśnie się przyjmie.
Wyjaśnię przy okazji, że nieżywotność i obce pochodzenie wyrazów nie mają wpływu na dobór końcówki w dopełniaczu liczby pojedynczej.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego