Nazwy relikwii

Nazwy relikwii
20.10.2017
20.10.2017
Czy prawidłowa jest pisownia słowa włócznia (zapis małą lub wielką literą) w następujących określeniach: włócznia Longinusa, włócznia Lucjana, włócznia Przeznaczenia, włócznia św. (Świętego) Maurycego i Święta Włócznia?
Wedle Zasad pisowni słownictwa religijnego nazwy rzeczy, które mają charakter symboli religijnych (a więc np. nazwy relikwii chrześcijańskich), zapisuje się od małych liter (oczywiście z wyjątkiem wchodzących w ich skład nazw własnych). Możliwe jest także użycie dużych liter, przy czym autorzy Zasad ilustrują tę regułę przykładem wyrażenia Krzyż Święty. Pisownia wielkimi literami tego typu nazw niebędących nazwami własnymi motywowana jest względami religijnymi (w szczególności w piśmiennictwie religijnym dla podkreślenia ważności określonych nazw) lub emocjonalnymi.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego