Nazwy urzędów jednoosobowych

Nazwy urzędów jednoosobowych

12.01.2024
12.01.2024

Prosiłbym o wyjaśnienie zasad używania wielkiej litery w nazwach typu „Rzecznik Praw Dziecka”. W jakich sytuacjach powinno się używać wielkiej, a w jakich małej? Czy w tekście typu artykuł w Wikipedii powinno się stosować wielkie, czy małe litery? Z góry dziękuję za odpowiedź!

Zagadnienie to było już wielokrotnie omawiane w naszej Poradni. Przypomnijmy: nazwy godności współczesnych i historycznych piszemy zasadniczo małą literą, por. np. marszałek Sejmu Rzeczypospolitej, premier, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw obywatelskich, wojewoda śląski. Wielką literą zapisujemy zwyczajowo – w szczególności w odmianie oficjalnej polszczyzny oraz w aktach prawnych – nazwy urzędów jednoosobowych, por. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich itp. Wielkie litery należy stosować tylko wówczas gdy tego rodzaju nazwy urzędów występują w pełnym brzmieniu.

Reasumując, kiedy mamy na myśli godność, tytuł, funkcję nadaną danej osobie, piszemy rzecznik praw dziecka, a kiedy określamy urząd, piszemy Rzecznik Praw Dziecka.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego