Nazwy ustaw w języku polskim

Nazwy ustaw w języku polskim
11.05.2020
11.05.2020
Szanowni Państwo,
czy tłumacząc z języka obcego na język polski nazwy ustaw, należy stosować pisownię pierwszego słowa danej ustawy od wielkiej litery, czy może zasada to obowiązuje jedynie nazw ustaw polskich?
Bardzo proszę o odpowiedź w imieniu koleżanek i kolegów tłumaczy w Niemczech.
Z wyrazami szacunku
Leszek Woszczak
Jeśli tłumaczymy tekst z języka obcego na polski, to obowiązują nas zasady ortograficzne polszczyzny. A zasady te – w odniesieniu do tytułów – mówią, że wielką literą piszemy TYLKO pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach utworów literackich i naukowych (np. książek, rozpraw, artykułów, wierszy, pieśni, piosenek, filmów, sztuk teatralnych), w tytułach ich rozdziałów, w tytułach dzieł sztuki, zabytków językowych, odezw, deklaracji, ustaw, akcji charytatywnych i porządkowych, operacji wojskowych itp. Wyjątek stanowią wyłącznie tytuły gazet, czasopism, cykli wydawniczych oraz wydawnictw seryjnych, w których wielką literą piszemy wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw).
Powyższa zasada pisowni tytułów aktów prawnych odnosi się do wszystkich tytułów zapisywanych w języku polskim, bez względu na to, czy mamy do czynienia z aktami krajowymi, międzypaństwowymi, wspólnotowymi czy międzynarodowymi, por. np.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
Wspólnotowa karta socjalnych praw podstawowych pracowników
Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego