Nazwy zabytkowych ksiąg liturgicznych

Nazwy zabytkowych ksiąg liturgicznych
12.01.2016
12.01.2016
Jak należy zapisywać nazwy zabytkowych ksiąg liturgicznych (Antyfonarz Leoniański; Sakramentarz tyniecki; Antyfonarz z Compiegne, Graduał Macieja Skawinki)?
Nie są to tytuły dzieł nadane przez ich autorów, z drugiej strony nie chodzi tylko o nazwę gatunkową z dodaniem przymiotnika lub miejsca pochodzenia; są to nazwy jednostkowe. Z tej przyczyny moja intuicja jest taka, iż powinno się zapisywać wszystkie człony od wielkich liter i bez kursywy – czy tak?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Tzw. tytuły domyślne oraz utarte określenia tytułowe zapisuje się zgodnie ze zwyczajem – powszechnie przyjętą praktyką w odniesieniu do określonego zabytku piśmienniczego. Dlatego też pisownia jest tu niejednolita. Zwyczajowo takie „tytuły” składa się pismem prostym bez cudzysłowów.
Z obowiązku pisania wielkimi literami wyłączała nazwy zabytków piśmienniczych nawet nieobowiązująca obecnie Uchwała ortograficzna nr 5 Rady Języka Polskiego w sprawie zapisu wieloczłonowych nazw zabytków materialnych (przyjęta na XII posiedzeniu plenarnym dn. 21 maja 2002 r., anulowana na XIX posiedzeniu plenarnym dn. 11 kwietnia 2005 r.).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego