Nic, tylko…

Nic, tylko…
18.05.2011
18.05.2011
Szanowni Państwo!
Zastanawiam się, czy w wyrażeniach z nic tylko powinno się stawiać przecinek. Np. „Nic, tylko zacząć się uczyć”.
Zasady interpunkcji nie odnoszą się bezpośrednio do tego zwrotu, zwyczajowo jednak używa się w nim przecinka. Można by uzasadniać to względami składniowymi, ale myślę, że byłoby to dorabianiem teorii do praktyki. Zwyczaj stosowania przecinka w tym zwrocie ukształtował się prawdopodobnie pod wpływem czynników prozodycznych, a nie składniowych.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego