Nie-Boska komedia

Nie-Boska komedia
19.12.2002
19.12.2002
Szanowni Państwo,
Jak należy poprawnie zapisywać tytuł utworu Krasińskiego: Nie-Boska komedia czy Nie-boska komedia? Pierwszy zapis występuje w encyklopedii PWN oraz w wydaniu BN z opracowaniem, drugi w słowniku ortograficznym PWN.
Ignacy Miś
Tytuł zależy od interpretacji dzieła: jeśli zakłada się, że Krasiński uczynił nim aluzję do Boskiej komedii Dantego, to uzasadniona jest pisownia Nie-Boska komedia – zgodnie z zasadą użycia łącznika w wyrazach złożonych, których drugi człon zaczyna się wielką literą. Nie jest dobrze, gdy słownik ortograficzny podaje inną formę niż wydawnictwa encyklopedyczne i historycznoliterackie. W tym wypadku trzeba jednak przyznać rację encyklopedystom i historykom literatury.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego