Nie chcę zrobić czy nie chcę robić?

Nie chcę zrobić czy nie chcę robić?

16.10.2021
16.10.2021

Dzień dobry,

Sarsa w piosence "Indiana" śpiewa:  nigdy już nie chcę tu przyjść. Jest to dość zaskakujące, ale jednocześnie ciekawe użycie aspektu dokonanego zamiast niedokonanego (przychodzić). Czy to zdanie jest poprawne? I czy, skoro czasowniki mają zazwyczaj 2 aspekty, można uznać że mamy więcej niż 3 czasy w języku polskim?

Rzeczywiście, z zaprzeczonymi czasownikami modalnymi łączymy czasowniki niedokonane. A zatem, choć mówimy: Chcę to zrobić, Muszę to zjeść, to już: Nie chcę tego robić, Nie muszę tego jeść(regułę taką znajdziemy choćby w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego). Jednak w pewnych kontekstach użycie aspektu dokonanego jest uzasadnione, choćby koniecznością precyzyjnego wskazania, że mowa o jednorazowej czynności (por. np. tekst przepisu prawnego: Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem).

Jeśli chodzi o liczbę czasów w polszczyźnie, to nic się nie zmieniło – wciąż mamy (tylko?) trzy czasy.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego