Nie ma słowników bez ale

Nie ma słowników bez ale
1.09.2014
1.09.2014
Niektóre źródła (np. Inny słownik j.p.) klasyfikują wyraz ale – w jednym ze znaczeń – jako rzeczownik (= zastrzeżenia). Czy przez analogię za rzeczownik można uznać wyrazy tak (np. sakramentalne tak) oraz nie (np. moje stanowcze nie)?
Zarówno „Każdy człowiek ma jakieś ale”, jak i „sakramentalne tak” oraz „moje stanowcze nie” to przykłady użycia wyrazów nieodmiennych w funkcji rzeczowników. Właściwie każdego słowa, każdego zdania, a nawet dowolnego ciągu dźwięków czy liter można użyć w taki sposób, por. moje sakramentalne prpdgwr, należy zatem postawić pytanie, które z nich rejestrować w słownikach. Jedna z możliwych odpowiedzi brzmi: te, które wykazują pewną skłonność do stabilizacji w określonych połączeniach wyrazowych. Z takiego punktu widzenia wszystkie przykłady wymienione w pytaniu zasługują na miejsce w słowniku. W praktyce jednak wszystkich takich połączeń w słownikach nie znajdziemy, co może świadczyć o tym, że propozycja ich notowania jest niedobra, ale też o tym, że słowniki nie są wolne od braków. W przywołanym przez Pana ISJP można znaleźć przykład: „Nie ma słowników bez ale”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego