Nie masz gdzie…

Nie masz gdzie…
10.12.2011
10.12.2011
Szanowni Państwo,
mam pytanie, która forma jest poprawna i dlaczego? Chodzi o zaimek: je czy ich? Oto przykłady:
Robisz zdjęcia i nie masz, gdzie ich pokazywać, zapraszamy!!!!!
Robisz zdjęcia i nie masz, gdzie je pokazywać, zapraszamy!!!!!
Tylko pierwsze zdanie jest składniowo poprawne. Czasowniki przybiernikowe w polszczyźnie zmieniają rząd na dopełniaczowy, gdy znajdą się w zasięgu negacji. Kwestia, o którą Pani pyta, ma związek z tym zjawiskiem.
Przytoczone zdania zawierają ponadto pułapkę interpunkcyjną. Ciąg gdzie ich pokazywać nie jest frazą zdaniową, lecz frazą bezokolicznikową z zależnym od niej zaimkiem pytajnym. Ze zdania „Mam gdzie je pokazywać” można wydobyć m.in. związki wyrazowe: mam pokazywać i je pokazywać, podczas gdy ze zdania „Nie wiem, gdzie je pokazywać” nie wydobędziemy związku wiem pokazywać, gdyż takiego po prostu tu nie ma. Ta różnica składniowa wyjaśnia, dlaczego w zdaniu: „Robisz zdjęcia i nie masz gdzie ich pokazywać” przecinek jest niepożądany.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego