Nie tylko…, lecz także…

Nie tylko…, lecz także…
25.04.2016
25.04.2016
Szanowni Państwo,
mam pytanie o obowiązywanie spójników skorelowanych. Nikt nie protestuje przy zarówno…, jak i…, tyle…, ile… itp., natomiast nie tylko…, lecz także… budzi sprzeciw – padają wyjaśnienia, że przecież formą dopuszczoną przez poradnię jako poprawną jest ale i, ale też itp., więc dlaczego ingerencja i wprowadzanie formy lecz także?
Z uszanowaniem
Bożena Dembińska
Nie wiem, co ma Pani na myśli, pisząc: „ingerencja i wprowadzanie formy lecz także. Spójnik w postaci nie tylko…, lecz także… jest uważany za najbardziej poprawny, wzorcowy, jednak jego warianty: nie tylko…, ale też…, nie tylko…, ale i…, nie tylko…, ale również… itp. także są poprawne, przynajmniej w mniej starannej odmianie polszczyzny, por. choćby: T. Korpysz, Norma (skodyfikowana) a uzus. Przypadek spójnika skorelowanego „nie tylko…, lecz także… [w:] B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system — teksty — norma — kodyfikacja), Warszawa 2011, s. 519–528, J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 1993, I. Burkacka, T. Korpysz, Poprawność składniowa – wyrazy funkcyjne [w:] K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa, PWN, 2014.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego