Nie wystarczy znać języka

Nie wystarczy znać języka
4.09.2017
4.09.2017
Szanowna Poradnio,
mam wątpliwości rekcyjne. Która forma jest poprawna:

Żeby dostać dobrą pracę, nie wystarczy znać język/ języka.

Z góry dziękuję i pozdrawiam
Dorota
W konstrukcji przywołanego zdania mamy do czynienia z zaprzeczonym orzeczeniem modalnym (nie wystarczy) z podrzędnym bezokolicznikiem (znać) czasownika, który wymaga biernika, a po zaprzeczeniu – dopełniacza. W takim wypadku zdanie z negacją ma rekcję dopełniaczową, poprawna więc forma to: Żeby dostać dobrą pracę, nie wystarczy znać języka. Szczegółowo pisze o tym Hanna Jadacka w swym podręczniku pt. „Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia” (PWN, 2006, s. 151–154).
Przyznam jednak, że tendencja, by w takich zdaniach używać biernika, jest tak silna, że zdanie z dopełniaczem (…nie wystarczy znać języka) wielu użytkownikom wydaje się nienaturalne. O upowszechnianiu się konstrukcji biernikowych zdaje się też świadczyć kwerenda korpusu tekstów, por.:

…nie wystarczy ułożyć konstrukcję…
… nie wystarczy trzy razy szarpnąć druty…
… nie wystarczy oglądać piękne formy liter…
…… nie wystarczy trochę wysilić umysł…
Oczywiście, pojawiają się także zdania ze składnią dopełniaczową, por.:
…nie wystarczy zlikwidować rozdętego przemysłu reklamowego…
…nie wystarczy omawiać jej tylko na poziomie nauk społecznych…
…nie wystarczy opisać ich wyglądu…
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego