Nie zgadzamy się na… czy nie ma naszej zgody na…?

Nie zgadzamy się na… czy nie ma naszej zgody na…?
6.11.2017
6.11.2017
Szanowni Państwo,
w wypowiedziach polityków i innych osób publicznych zwróciło moją uwagę częste sformułowanie typu: Nie ma mojej (naszej) zgody na… . Zastanawiam się, jaka jest różnica między nim a powiedzeniem Nie zgadzam(y) się na…, z czego wynika sięganie po właśnie taki sposób wyrażenia opinii.
Zwrot nie ma naszej zgody na… znaczy to samo co nie zgadzamy się na…, lecz wydaje się bardziej stanowczy i podniosły, a przez to nacechowany retorycznie. Jest on używany głównie przez polityków i można go uznać za jeden z elementów właściwego im języka (podobnie jak np. mam / posiadam wiedzę zamiast używanego w języku ogólnym wiem).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego