Niejednoznaczność rozstrzygnięć ortograficznych

Niejednoznaczność rozstrzygnięć ortograficznych
24.05.2016
24.05.2016
Szanowna Poradnio,
na czym się tu oprzeć? Czy wielką literą zapisać Bazylika św. Franciszka w Asyżu, bo tak nakazują Zasady pisowni słownictwa religijnego, czy tylko Bazylika św. Franciszka z Asyżu (wg KSNG, posiedzenie 49), czy też może zawsze rozpoczynać bazylika od małej litery, wzorując się na zmianach w WSO PWN 2010/2016 (tak najprościej)?

Z poważaniem
Aleksander Durkiewicz
Status niektórych rozstrzygnięć ortograficznych jest niejednoznaczny. Nie mamy pewności, co stanowi normę skodyfikowaną: orzeczenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG), uchwały Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN czy zapisy WSO PWN. Zgodnie z ustawą o języku polskim prawo ustalania zasad ortografii przysługuje Radzie Języka Polskiego, a zatem Zasady pisowni słownictwa religijnego (które zostały stworzone przez jeden z zespołów Rady – Zespół Języka Religijnego) powinny być tu nadrzędne. Wydawałoby się, że redaktor słownika ortograficznego powinien uwzględniać ustalenia RJP. Dlaczego tak się stało – nie wiem. Nie potrafię też odpowiedzieć, która z przywołanych przez Pana form nazwy kościoła jest poprawna.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 24.05.2016
    Nie ma sprzeczności między zaleceniami WSO PWN a zasadami pisowni słownictwa religijnego.
    W wydaniu 3. z 2011 na s. 49–50 podaje się pisownię wszystkich bazylik przez małe b.
    W trzecim wydaniu Zasad pisowni słownictwa religijnego (2010) wskazano, że w przypadku bazylik większych człon gatunkowy bazylika wchodzi w skład nazwy własnej. RJP wykreśliła ten wyjątek z Zasad…, biorąc pod uwagę, że znajomość tej pisowni wymagała od przeciętnego użytkownika polszczyzny znacznej wiedzy pozajęzykowej. Dodatkowo sprawę komplikował fakt, że status zbliżony do rzymskokatolickich bazylik większych mają prawosławne kościoły katedralne. Utrzymanie pierwotnej normy wiązałoby się zatem z koniecznością stworzenia wykazu takowych prawosławnych katedr i dopisania ich do listy wyjątków, która mogłaby wówczas osiągnąć znaczne rozmiary.
    Artur Czesak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego