Niezleksykalizowane wyrażenia przyimkowe w nazwach własnych

 
Niezleksykalizowane wyrażenia przyimkowe w nazwach własnych
23.11.2017
Szanowni Państwo,
czy dość powszechny zwyczaj zapisywania wyrażenia do walki wchodzącego w skład nazw komórek organizacyjnych komend Policji, jako dw. (np. Wydział dw. z Przestępczością Samochodową) jest poprawny?
Według zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r., wyrażenie to może wchodzić w skład wielu różnych nazw komórek organizacyjnych. Czy w związku z tym można je traktować jako przyimek i pisać wyraz walka małą literą (analogicznie do do spraw)?
Wyrażenie przyimkowe do walki ma nieco inny charakter niż wyrażenia typu: do spraw (skrót: ds.), na rzecz, pod wezwaniem (skrót: pw.), które występują często w nazwach indywidualnych (jednostkowych) różnego typu urzędów czy instytucji bądź ich jednostek organizacyjnych. Przywołane wyrażenia są zleksykalizowane, traktuje się je jako tzw. przyimki wtórne. Dlatego też w nazwach własnych zapisywane są od małych liter (podobnie jak inne przyimki).
Skrót dw. w znaczeniu ‘do walki’ jest poprawnie utworzony i jako skrót pisany jest małymi literami. Kiedy jednak podajemy nazwę w pełnym brzmieniu, rzeczownik walka powinniśmy zapisywać wielką literą, por. Wydział dw. z Przestępczością Samochodową, ale: Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową. Podobnie zresztą czynimy w wypadku innych rzeczowników poprzedzonych przyimkiem do w nazwach własnych instytucji, por. np. Trybunał do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze, Komitet Europejski do Zapobiegania Torturom.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!