Niezleksykalizowane wyrażenia przyimkowe w nazwach własnych

Niezleksykalizowane wyrażenia przyimkowe w nazwach własnych
23.11.2017
23.11.2017
Szanowni Państwo,
czy dość powszechny zwyczaj zapisywania wyrażenia do walki wchodzącego w skład nazw komórek organizacyjnych komend Policji, jako dw. (np. Wydział dw. z Przestępczością Samochodową) jest poprawny?
Według zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r., wyrażenie to może wchodzić w skład wielu różnych nazw komórek organizacyjnych. Czy w związku z tym można je traktować jako przyimek i pisać wyraz walka małą literą (analogicznie do do spraw)?
Wyrażenie przyimkowe do walki ma nieco inny charakter niż wyrażenia typu: do spraw (skrót: ds.), na rzecz, pod wezwaniem (skrót: pw.), które występują często w nazwach indywidualnych (jednostkowych) różnego typu urzędów czy instytucji bądź ich jednostek organizacyjnych. Przywołane wyrażenia są zleksykalizowane, traktuje się je jako tzw. przyimki wtórne. Dlatego też w nazwach własnych zapisywane są od małych liter (podobnie jak inne przyimki).
Skrót dw. w znaczeniu ‘do walki’ jest poprawnie utworzony i jako skrót pisany jest małymi literami. Kiedy jednak podajemy nazwę w pełnym brzmieniu, rzeczownik walka powinniśmy zapisywać wielką literą, por. Wydział dw. z Przestępczością Samochodową, ale: Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową. Podobnie zresztą czynimy w wypadku innych rzeczowników poprzedzonych przyimkiem do w nazwach własnych instytucji, por. np. Trybunał do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze, Komitet Europejski do Zapobiegania Torturom.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego