Niña i Spagna

 
Niña i Spagna
2.02.2011
Droga Poradnio!
W skład flotylli Kolumba wchodziła m.in. hiszpańska karawela Niña. Która forma (bądź formy) dopełniacza, celownika i miejscownika jest właściwa: Niñi, Niñii, Nini, Ninii?
I podobna wątpliwość, również dotycząca dźwięku [ń], tylko że w języku włoskim: jak odmienić pseudonim piosenkarki italo disco Spagna?
Pozdrawiam
Michał Gniazdowski
Z treści pytania wnioskuję, że zastanawia się Pan, jak należy w takich wypadkach stosować zasadę wyrażoną w podpunkcie c do reguły [21] Wielkiego słownika ortograficznego PWN. Odpowiedź brzmi: ta reguła nie ma tu zastosowania, ponieważ dotyczy wyrazów zakończonych w pisowni na -ia. Podane nazwy mają zakończenie -a, natomiast w wymowie [-ja]. W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku piszemy więc Niñi, Spagni.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego