Normy poetyckie

Normy poetyckie
3.06.2019
3.06.2019
Szanowni Państwo!
Nurtuje mnie kwestia dopuszczalnego odstępu między rymującymi się wersami, jak duża może być, aby rym jeszcze mógł zostać za rym uznany, wysłyszany przez czytelnika? Poeci przyzwyczaili nas do braku odstępu, ewentualnie jednego, dwóch wersów. Natomiast w niektórych dziełach, jak np. w tłumaczeniu Boskiej Komedii pojawiają się fragmenty, w których rymujące się wersy są oddzielane przez 3 inne (czyściec, pieść IX, wersy 11-15), a nawet więcej.
Z poważaniem,
Bartłomiej Lukrecki
Problem, o który pyta korespondent Poradni, nie dotyczy normy językowej, lecz raczej poetyki normatywnej. Ona to bowiem narzucała określone normy stylistyczne i kompozycyjne utworom literackim. Reguły formułowane w ramach tej poetyki ograniczały jednak znacznie swobodę twórczą autorów, dlatego dawno została zarzucona. Nie można zatem powiedzieć, iż obowiązują współcześnie jakieś wytyczne określające miejsce rymów w układzie wersowym wiersza. Tradycyjnie wyróżnia się monorymy (układ AAAA), rymy parzyste (inaczej sąsiadujące; układ AABB), rymy krzyżowe (inaczej przeplatane; układ ABAB), rymy okalające (układ ABBA) oraz rymy nieregularne, w których wyrazy rymujące się nie tworzą żadnego układu. Rymy okalające przedzielane więcej niż dwoma wersami wydają się po prostu trudne w odbiorze słuchowym, uwidaczniają się jedynie podczas lektury wiersza z wydania drukowanego.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego