Nowe zapożyczenie: zaadresować problem

Nowe zapożyczenie: zaadresować problem
12.01.2018
12.01.2018
Ostatnio bardzo często słyszę wyrażenie zaadresować problem. Z kontekstu wynika, że osoba używająca tego wyrażenia ma na myśli: zdiagnozować, opisać, zrozumieć lub zrobić coś z nim. Jest to bezpośrednia kalka angielskiego wyrażenia to address a problem. Przykład z Internetu: Zgadzam się, że związki zawodowe nie powinny […], ale na pewno trzeba zaadresować problem likwidowanych miejsc pracy. Czy z językowego punktu widzenia jest dopuszczalna?
Dodam jeszcze dwa przykłady – oba z polskiego parlamentu:
Również co do tego punktu jest obecne w stanowisku rządu Niemiec oczekiwanie zaadresowania tego problemu poprzez jakieś instrumenty wsparcia.
Staramy się, aby była ona jak najbardziej skuteczna, także w odniesieniu do właściwego zaadresowania tych problemów, które są przedmiotem troski tak Wysokiej Izby, jak i nas, a przede wszystkim tych, do których polityka powstająca w wyniku rozstrzygnięć, w wyniku debat tutaj i gdzie indziej prowadzonych, jest adresowana.
Pierwsza wypowiedź pochodzi z okresu po 2007 roku (dokładna data nie została podana w NKJP, z którego korzystam), druga, co ciekawe, została wygłoszona w 1995 roku. Jak widać, zwrot zaadresować problem pojawia się w polskich tekstach już od dawna, choć, oczywiście, obecnie pojawia się częściej. Mamy tu do czynienia z kalką z języka angielskiego – w polszczyźnie od zawsze mówiło się o rozwiązywaniu problemów i przy tym zostańmy.
Przy okazji zachęcam Państwa, by wczytali się w ostatnią z przywołanych powyżej wypowiedzi i postarali się wyrazić przekazaną w niej treść po ludzku.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 12.01.2018
    Zaadresować problem (to address) wcale nie znaczy rozwiązywać go – w polszczyźnie nie ma dobrego odpowiednika tego słowa i stąd pewnie popularność tej kalki. Lepsze byłoby odnieść się do, podjąć lub zająć się problemem.

    Łukasz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego