O pisowni szczególna teoria względności, ogólna teoria względności itp.

O pisowni szczególna teoria względności, ogólna teoria względności itp.
31.05.2019
31.05.2019
Szanowni Państwo,
w jaki sposób (jakimi literami) należy zapisywać nazwy koncepcji czy teorii naukowych? Czy na przykład powinno się pisać Szczególna Teoria Względności czy szczególna teoria względności? Czy jakieś znaczenie ma to, czy nazwa teorii/koncepcji jest ugruntowana w literaturze przedmiotu czy nie? Czy znaczenie ma to, czy nazwa jest długa (trzy wyrazy i więcej) czy krótka? Czy taką samą zasadę przyjmuje się dla nazw koncepcji/teorii w języku polskim i obcym, np. angielskim?
Nazwy koncepcji czy teorii naukowych, bez względu na ich ugruntowanie w literaturze przedmiotu czy nie i to, z ilu składają się wyrazów, zapisuje się małymi literami (np. szczególna teoria względności Alberta Einsteina, ogólna teoria względności Alberta Einsteina), chyba że rozpoczynają wers; wówczas człon pierwszy musi być oddany w piśmie wielką literą, np. Szczególna teoria względności jest to dział fizyki zajmujący się przede wszystkim ruchem ciał poruszających się z prędkościami porównywalnymi z prędkością światła w próżni; Szczególna teoria względności stworzona została przez Alberta Einsteina w 1905 roku w ciągu sześciu tygodni; Szczególna teoria względności zmieniła sposób pojmowania czasu, przestrzeni i ruchu opisanych wcześniej w newtonowskiej mechanice, zwanej obecnie nierelatywistyczną; Ogólna teoria względności jest współczesną teorią opisującą grawitację w sposób bardziej dokładny niż teoria grawitacji Newtona. Po angielsku również pisze się małymi literami special theory of relativity (Einstein's special theory of relativity), general theory of relativity (Einstein's general theory of relativity).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego