O zapisie art. branding

O zapisie art. branding
14.03.2019
14.03.2019
Szanowni Państwo,
Igor Gałązkiewicz w swojej książce Art branding pisze o głębokiej relacji między sztuką a marketingiem. Prócz wspomnianego wyżej tytułu nie znalazłem innego zapisu pojęcia art branding. Jaki zapis wyraziłby optymalnie istotę działań marketingowych uwzględniających komponent artystyczny (związany ze sztuką), ale na równoprawnym poziomie? Czy postawienie łącznika (art-branding) jest w tym wypadku przesadą?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Z pozdrowieniami
Janusz Heller
Zazwyczaj operuje się określeniem art branding, kiedy ma się na myśli ‘działania związane z promowaniem marki firmy przez szeroko rozumianą sztukę’. Tego rodzaju marketing polegający na mariażu artystów i ludzi biznesu przynosi ponoć obu stronom korzyści… Jest to zestawienie dwóch rzeczowników: art ‘sztuka; także umiejętność’ oraz branding ‘budowanie świadomości marki’; od brand ‘marka’), a zatem pisownię bez dywizu (art branding) należy uznać za jak najbardziej poprawną. Nawiązuje ona zresztą do identycznego oddawania w piśmie wyrażeń art galery, art scholl, art nouveau, art brut, art déco, art informel, art moderne, art trouvé czy art rock rejestrowanych w słownikach angielskich i polskich. Teoretycznie może jednak wchodzić w grę rzeczownik o członach równorzędnych znaczeniowo (‘i sztuka, i budowanie marki’). I wtedy pisałoby się art-branding.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego