OZE albo OŹE

OZE albo OŹE

25.09.2022
25.09.2022

Dlaczego odnawialne źródła energii znane są jako OZE? Czy drugą literą skrótowca nie powinno być „Ź”?

Wyrażenie odnawialne źródło energii ma oboczne formy skrótowca: OZE lub OŹE. Ta druga forma ma rzadszą frekwencję. Podczas tworzenia akronimów od wyrażeń pospolitych czy nazw własnych, których jeden z członów rozpoczyna się od litery ze znakiem diakrytycznym, zasadniczo nie rezygnujemy z tej litery w skrótowcu, por. np. BOŚ (= Bank Ochrony Środowiska), NFOŚiGW (= Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), (= Uniwersytet Śląski) czy WOŚP (= Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Zdarzają się jednak od tej ogólnej reguły wyjątki lub sytuacje, w których mamy do czynienia z formami obocznymi, por. np. JOS lub JOŚ (= językowy obraz świata).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego