Obselitofobia

 
Obselitofobia
9.02.2016
Słowa kończące się na -fobia zwykle mają początek z greki albo łaciny i wszystkie (arachno-, neo-, helio-, piro- itd.) dają się łatwo zidentyfikować, wyjaśnić i odnaleźć w szeregu innych wyrazów obcych.
A co oznacza i skąd się wzięła cząstka obselito-, obecna w słowie obselitofobia rejestrowanym przez Obserwatorium Językowe UW ?
Obselitofobia to – jak czytamy na stronach Obserwatorium Językowego UW – chorobliwe przeświadczenie, że z powodu posiadania gorszego telefonu komórkowego jest się gorszym niż inni. Okazuje się, że i takie fobie istnieją…
Cząstka obselit- niewątpliwie wywodzi się z angielskiego przymiotnika obsolete (wym. /ˈɒbsǝliːt/) mającego znaczenie ‘przestarzały; taki, który wyszedł z użycia; starej generacji’ (podobne znaczenie ma francuski obsolète). Pierwotnym źródłem jest tu łaciński czasownik obsolescere znaczący ‘wychodzić z użycia’, a dokładniej – jego imiesłów przeszły obsoletus.
Nie udało mi się ustalić, czy w języku angielskim istnieje odpowiednik polskiej obselitofobii, podobny do niej formalnie. Jeśli istnieje, to mamy na gruncie polszczyzny do czynienia z zapożyczeniem. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w polszczyźnie nie istnieje inny niż obselitofobia wyraz zawierający cząstkę obselit-.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego