Obwiednia

Obwiednia
24.01.2018
24.01.2018
Szanowni Państwo,
jestem matematykiem – i tej dziedziny dotyczy moje pytanie. W angielskiej terminologii używa się pojęcie enveloping algebra, co zostało na język polski przetłumaczone jako algebra obwiednia. Mam tu zatem pytanie – czy słowo obwiednia byłoby w tym wypadku rzeczownikiem czy przymiotnikiem? Czy zatem odmieniałoby się algebry obwiedni czy algebry obwiedniej?
Przyznam, że przejrzałam zasoby internetu i nie spotkałam się z wyrażeniem algebra obwiednia. Słowniki (a także różne portale internetowe) rejestrują tylko nazwę obwiednia, będącą rzeczownikiem: ‘figura mająca wspólny punkt styczności i styczną z każdą figurą należącą do danej rodziny krzywych’ (cyt. za SJP pod red. W. Doroszewskiego; https://sjp.pwn.pl/doroszewski/obwiednia;5462536.html).
Liczymy więc na pomoc naszych Czytelników, szczególnie tych z wykształceniem matematycznym.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 1. 24.01.2018
  W literaturze specjalistycznej pojawia się zarówno odmiana algebry obwiedniej (Grupy i algebry Liego, W. Wojtyński), jak i algebry obwiedni (Grupy oraz ich reprezentacje z zastosowaniami w fizyce, A. Trautman).
  Moim zdaniem element obwiednia to rzeczownik. Jest nim bowiem enveloping (‘okrycie, spowijanie’), ale przede wszystkim nie ma przecież w języku polskim przymiotnika obwiedni. Pojęcie to ma też inną polską nazwę: algebra obejmująca, więc zawsze można się posłużyć nią.

  Czytelnik
 2. 24.01.2018
  Bardzo dziękuję za wnikliwe zbadanie sprawy określenia obwiednia. W dalszym ciągu, niestety, nie wiemy, czy jest to przymiotnik, czy rzeczownik… Aby rozwiązać tę zagadkę, należałoby zważyć każdy argument, a przede wszystkim przeprowadzić analizę użyć wyrażenia algebra obwiednia występującego w tekstach specjalistycznych. Pozwolę sobie jedynie zauważyć, że niektóre konteksty nie będą rozstrzygające – na przykład forma obwiednią w wyrażeniu (przywołanym przez panią Agnieszkę) nad algebrą obwiednią jest narzędnikiem zarówno przymiotnika (por. nad starszą siostrą), jak i rzeczownika (por. nad siostrą bliźniaczką).

  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego