Od interpunkcji począwszy, na frazeologii skończywszy

Od interpunkcji począwszy, na frazeologii skończywszy
11.02.2016
11.02.2016
Szanowni Państwo,
czy przecinki są w dobrych miejscach:
Począwszy od 2000 r.(,) firma opracowała tysiące tekstów
Plan miał być równie dobrze znany pokonanym oddziałom(,) jak wcześniej żołnierzom przeciwnika?
Czy w zdaniu:
Nie można było wejść i sprawdzić, co robi Adam i inni uczestnicy szkolenia
orzeczenie ma dobrą formę?
Czy w związku z tym zdanie:
Filozofowie byli stabilną instytucją, która mogła sfinansować wsparcie ich pracy
nie budzi wątpliwości? Może pohamować kogoś czy tylko coś?
  1. Począwszy od 2000 r. firma opracowała tysiące tekstów. – Pierwsze trzy elementy wypowiedzenia nie są typowym imiesłowowym równoważnikiem zdania. Forma imiesłowowa niejako wzmacnia (doprecyzowuje) okolicznik czasu, ma znaczenie ‘dokładnie’. W takich wypadkach nie oddziela się konstrukcji imiesłowowej od sąsiadujących składników zdania. Podobnie gdy forma imiesłowowa wyjąwszy znaczy ‘oprócz’, por. Wszyscy zostali pochwaleni wyjąwszy Jana.
  2. Plan miał być równie dobrze znany pokonanym oddziałom, jak wcześniej żołnierzom przeciwnika. – Oba człony skorelowanego wskaźnika zespolenia równie – jak, w szczególności gdy chcemy uwydatnić ich paralelność, oddziela się przecinkiem.
  3. Przy podmiocie szeregowym połączonym spójnikiem łącznym forma orzeczenia winna mieć formę liczby mnogiej, choć warunek ten nie jest konieczny, kiedy orzeczenie stoi przed takim podmiotem.
  4. Zdanie o filozofach budzi wątpliwości, lecz nie „w związku” z poprzednim wypowiedzeniem. Zawodzi tutaj łączliwość wyrazów (*filozofowie są instytucją), a reszta to są tego konsekwencje.
  5. Zdania typu: Nic nie było w stanie mnie pohamować nie uznałbym za błąd. Lecz wiele zależy od kontekstu, którego brak w pytaniu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego