Odmiana nazwiska Ramsay

Odmiana nazwiska Ramsay

18.05.2023
18.05.2023

Jak odmieniać nazwisko Ramsay?

Z góry dziękuję

D.

Przywołane w pytaniu nazwisko oraz inne podobne do niego sprawiają pewien kłopot, który już kilkakrotnie opisywaliśmy na stronach poradni, por. np. poradę pt. Batey jak Casey, Corey i Dudley, a nie Disney. Otóż wedle obowiązującej normy (w WSO reguła nr [243] 66.1) angielskie nazwiska zakończone w piśmie na -y po samogłosce – a więc i nazwisko Ramsay – powinny być odmieniane rzeczownikowo, a końcówki należy zapisywać bez apostrofu, por.

  • D. Ramsaya
  • C. Ramsayowi
  • B. Ramsaya
  • N. Ramsayem
  • Ms. Ramsayu

Tego rodzaju odmiana sugeruje, że omawiane tu nazwisko wymawia się [ramzej]. Tymczasem tak nie jest. Nazwisko to w krajach anglojęzycznych jest wymawiane zazwyczaj jako [ˈɹæmzi] i ta wymowa jest także przenoszona na grunt polski. Oznacza to, że obecny w zakończeniu wyrazu angielski digrafem 〈ey〉 odpowiada fonemowi /i/, a co za tym idzie nazwa własna osobowa powinna mieć odmianę przymiotnikową, a polskie końcówki gramatyczne powinny być dopisywane w dopełniaczu, celowniku i bierniku po apostrofie, por.

  • D. Ramsay’ego [ramziego]
  • C. Ramsay’emu [ramziemu]
  • B. Ramsay’ego [ramziego]
  • N. Ramsaym [ramzim]
  • Ms. Ramsaym [ramzim]

Ten przymiotnikowy sposób odmiany nazwiska Ramsay jest spotykany w polskim uzusie, lecz – trzeba to jasno powiedzieć – należy do rzadkości. Do chwili zmiany przepisów ortograficznych warto zapewne odwoływać się przy odmianie i jej zapisie do norm obecnych w słownikach ortograficznych.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego