Odmieniamy nazwiska gości ślubnych

Odmieniamy nazwiska gości ślubnych
2.03.2011
2.03.2011
Witam!
Wspólnie z narzeczonym natknęliśmy się na problem odmiany nazwiska przy wypisywaniu zaproszenia ślubnego. Mamy pytanie: czy nazwisko Dzirba oraz Kostyra się odmienia i w jakich formach?
Dziękujemy
Nazwiska Dzirba i Kostyra – zarówno gdy odnoszą się do mężczyzny, jak i gdy odnoszą się do kobiety – odmieniają się w liczbie pojedynczej jak rzeczowniki farba i satyra, tzn. (pana, pani) Dzirby, Kostyry, (panu, pani) Dzirbie, Kostyrze, (pana, panią) Dzirbę, Kostyrę itd. W liczbie mnogiej – gdy odnoszą się do mężczyzn lub grup o płci mieszanej, w szczególności par małżeńskich – mają odmianę następującą: Dzirbowie, Kostyrowie, Dzirbów, Kostyrów, Dzirbom, Kostyrom itd. Gdy natomiast odnoszą się do samych kobiet, to w liczbie mnogiej brzmią: Dzirby, Kostyry, Dzirb, Kostyr, Dzirbom, Kostyrom itd. Z zaproszeniu ślubnym najczęściej pojawiają się formuły typu (zapraszamy) państwa Jana i Marię Dzirbów, ale gdyby ktoś chciał zapraszać nie tylko małżeństwa, ale np. braci lub siostry, to mógłby napisać: panów Jacka i Piota Kostyrów, panie Agatę i Monikę Kostyry. W praktyce, ponieważ żeńskie nazwiska o odmianie rzeczownikowej i zakończeniu -a rzadko występują w liczbie mnogiej, napisze się też panie Agatę i Monikę Kostyra – formy takiej nie uważam za rażącą. Natomiast nie polecam nieodmieniania nazwisk omawianego tutaj rodzaju, gdy odnoszone są do mężczyzn, do grup o płci mieszanej lub w liczbie pojedynczej do kobiet.
We wszystkich wymienionych przykładach formy państwa, panów, panie itp. – dla wyrażenia szacunku i w zgodzie z cechami gatunkowymi zaproszenia – można, a nawet wypada zapisać wielką literą.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego