Odpowiedź a odpowiedzialny

 
Odpowiedź a odpowiedzialny
3.04.2019
Ostatnio na wykładzie prowadzący zasugerował, że słowa odpowiedź i odpowiedzialny są ze sobą znaczeniowo powiązane (analogicznie w języku angielskim response i responsible). Chciałabym zapytać czy rzeczywiście tak jest, czy jest to przypadek, że jedno słowo zawiera się w drugim. Dodam, że nie były to wykłady z zakresu lingwistyki.

Pozdrawiam,
Ola
Rzeczownik odpowiedź był dawniej używany w znaczeniu, które dziś przysługuje odpowiedzialności (por. przykład użycia ze Słownika języka polskiego A. Zdanowicza i in, Wilno, 1861, wersja elektroniczna https://eswil.ijp.pan.pl/: Pociągnąć kogo do odpowiedzi). Od niego powstał przymiotnik odpowiedzialny.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego