Βndörchaan

Βndörchaan
10.02.2005
10.02.2005
Jak należy wymawiać mongolską nazwę Βndörchaan?
Znak ö oznacza zwykle głoskę o barwie pośredniej między [o] i [u], w uproszczonych łacińskich zapisach nazw mongolskich zastępowany jest zwykle przez [u], np. Chöwsgöl to w stosowanym na wielu mapach zapisie Chubsuguł. Podwojone a oznacza zwykle przedłużenie artykulacji.
W związku z tym zapis ortograficzny można potraktować jako fonetyczny, zwłaszcza że jest to transkrypcja z pisowni mongolskiej (opartej na cyrylicy). Jednocześnie, ze względu na odmienność fonetyczną języka, nie można zdyskwalifikować wymowy bardziej uproszczonej [undurchan] lub nawet [ondorchan]. Dwa ostatnie warianty wymowy najlepiej uznać za poboczne.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego