Orzecznik w narzędniku

Orzecznik w narzędniku

19.06.2023
19.06.2023

Dzień dobry,

w piosence Dżemu („Do kołyski”) pada zdanie: „Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil”. Właściwszą konstrukcją wydaje się użycie przymiotnika w mianowniku: „Chwila, która trwa, może być najlepsza z twoich chwil”, ale jak zakwalifikować tę konstrukcję, która została użyta w piosence? Czy jest ona poprawna? (I mniejsza o to, że została ona użyta w tekście artystycznym. Po prostu chciałbym zapytać, czy to zdanie jest zgodne ze współczesną normą językową).

Pozdrawiam serdecznie

Miłośnik Poradnik Językowej

Przywołany w pytaniu wers z piosenki zespołu Dżem jest poprawny. W polszczyźnie orzecznik rzeczownikowy i jego określenia przybierają formę narzędnika, por.

  • Chwila, która trwa, może być najlepszą [chwilą] z twoich chwil.

Co więcej, po bezokoliczniku być i imiesłowie przysłówkowym będąc regularnie przymiotniki przyjmują formę narzędnika, por. np.

  • Lepiej być najlepszą niż nie.
  • Będąc najlepszą, zyskasz szansę zdobycia ciekawej pracy.

Z orzecznikiem przymiotnikowym mamy do czynienia wówczas, kiedy przymiotnik nie jest określeniem rzeczownika. W takiej sytuacji orzecznik przyjmuje rzeczywiście formę mianownika, lecz tylko po łączniku stanowiącym osobową formę czasowników: być, stać się, zostać itp., por. np.

  • Ta chwila jest najlepsza.
  • Ona stała się najlepsza.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego