Pan/Pani w zwrotach adresatywnych

Pan/Pani w zwrotach adresatywnych

9.12.2023
9.12.2023

Czy wyrazy pan/pani, które poprzedają imię, należy pisać wielką czy małą literą? Zostałem nauczony, że "Pan/Pani" piszemy "z dużej" w zwrotach: "Szanowna Pani / Szanowny Panie", jednak w połączeniu z imieniem należy raczej zastosować pisownię małą literą, np. "Dzień dobry pani Anno". Argumentacja była następująca: mała litera nie jest deprecjonująca, ale neutralna, a wielkich liter nie należy nadużywać. Czy istnieję jakiekolwiek wytyczne w tej materii?

Szanowny Panie,

nie ma takiej reguły, która nakazywałaby pisownię form wołacza pan/pani od wielkiej litery, kiedy występują one w „czystej” postaci (np. w zwrocie adresatywnym Szanowny Panie lub Szanowna Pani), oraz pisownię od małej litery, kiedy poprzedzają imię.

Użycie wielkiej litery ze względów uczuciowych i grzecznościowych jest – co do zasady – indywidualną sprawą piszącego. Przepisy ortograficzne pozostawiają w tym wypadku dużą swobodę piszącemu, ponieważ użycie wielkiej litery jest wyrazem jego postawy uczuciowej (np. szacunku, miłości, przyjaźni) w stosunku do osób, do których pisze, lub w stosunku do tego, o czym pisze.

Zwyczajowo zapisujemy od wielkiej litery wołaczowe formy pan/pani w nagłówkach korespondencji prywatnej i oficjalnej oraz w treści korespondencji, kiedy stanowią one bezpośredni zwrot do odbiorcy. Czynimy tak niezależnie od tego, czy po określeniu pan/pani nie pojawia się nic, czy też pojawia się imię (czasami również imię i nazwisko albo samo nazwisko, choć posługiwanie się nazwiskami w funkcji adresatywnej nie należy do dobrego tonu) bądź tytuł naukowy, zawodowy lub służbowy, por.

  • Drogi Panie Andrzeju
  • Dzień dobry, Panie Adamie!
  • Panie Wałęso!
  • Szanowna Pani Dyrektor
  • Szanowna Pani
  • Szanowny Panie Krzysztofie Kononowiczu
  • Szanowny Panie Profesorze

Prawdziwe jest natomiast stwierdzenie, że mała litera nie jest – jako taka – deprecjonująca. Przyjęło się w związku z tym np. nie używać (zwykle) wielkich liter w formach pan/pani, pojawiających się w pytaniach w wywiadzie, por. np.

  • Ile lat pani piła?
  • Czternaście. Licząc dorosłe życie, wciąż jestem na takim etapie, że krócej nie piję, niż piłam. Mam nadzieję, że to się za chwilę wyrówna, a potem się przechyli na to trzeźwe życie. Nie mam jednak nałogu wypisanego na twarzy, ale też nie robię tajemnicy z tego, że jestem alkoholiczką. Niepijącą, ale jednak. Nie piję 12 lat, trzy miesiące i kilkanaście dni.

Ale już np. w pytaniach ankietowych wielką literę się stosuje, por. np.

  • Jak często miała Pani / miał Pan uczucie, że wszystko idzie po Pani / Pana myśli?

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego