Pareto optymalny / Pareto-optymalny / pareto-optymalny

Pareto optymalny / Pareto-optymalny / pareto-optymalny
21.05.2018
21.05.2018
Szanowni Państwo,
w ekonomii istnieje pojęcie optymalności w sensie Pareto (od nazwiska włoskiego ekonomisty), od którego tworzy się czasem skrótowy przymiotnik Paretooptymalny. Jak go zapisać? Po pierwsze: wielką literą (w końcu pochodzi od nazwiska) czy małą (jako człon przymiotnika jakościowego)? Po drugie: łącznie czy jakoś inaczej? Chyba łącznie, skoro Pareto jest tu określeniem optymalności.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
W ekonomii operuje się nie tylko pojęciem optymalność w sensie Pareto, ale także wymiennie optimum w sensie Pareto, efektywność w sensie Pareto, efektywność Pareto (‘niemożliwe jest zwiększenie produkcji jednego dobra bez zmniejszenia produkcji innego’). Okazuje się, że używa się także – o czym wspomina internauta – przymiotnika złożonego z członem nazwiskowym włoskiego ekonomisty Vilfreda Pareta (zmarł w 1923 r.), tyle że rozmaicie się wówczas owo adiectivum zapisuje: raz z łącznikiem (np. strategie Pareto-optymalne, rozwiązanie Pareto-optymalne, zbiór Pareto-optymalny), raz jako dwa oddzielne wyrazy (strategie Pareto optymalne, rozwiązanie Pareto optymalne, zbiór Pareto optymalny). Niektórzy decydują się na małą literą i łącznik (pareto-optymalny) bądź zapis łączny paretooptymalny, traktując ów twór jako klasyczny przymiotnik jakościowy. Trudno wskazać na jakiś jeden poprawny sposób zapisu, należy chyba dopuścić wszystkie warianty, mając na względzie osobliwość słowotwórczą tego pojęcia. Polszczyzna środowiskowa zna wprawdzie przymiotniki złożone z członem nazwiskowym zapisywane małą literą i łącznie, np. michnikopodobny, tuskopodobny, kaczyńskopodobny, a więc można by się na tym zwyczaju oprzeć i także opowiedzieć za grafią paretooptymalny. Boję się jednak, że nie wszyscy ekonomiści by ją zaakceptowali jako zalecenie normatywne.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego