Parkuj i Jedź

Parkuj i Jedź
8.07.2020
8.07.2020
Jak poprawnie zapisać parking typu parkuj i jedź (z ang. Park & Ride):
parking „Parkuj i Jedź”
parking „Parkuj i jedź”
parking „parkuj i jedź”
parking Parkuj i Jedź
czy jeszcze inaczej?
Głównie chodzi o małe i duże litery oraz użycie cudzysłowu.
Parkuj i Jedź to indywidualna nazwa własna parkingów. Poprawne są zatem wielkie litery (z wyjątkiem spójnika). Użycie cudzysłowu jest fakultatywne.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego