Pczińa

 
Pczińa
16.12.2017
Jak należy odmieniać nazwę macedońskiej rzeki Pczińa? Jest to polska transkrypcja z alfabetu macedońskiego. Czy w przypadkach zależnych powinno się zmienić ń na ni (np. Pczińi czy Pczini)?
Macedońska ligatura њ (połączenie liter: н i ь), która oznacza palatalizowany nosowy dźwięk [ɲ], bliski miękkiemu [n'], jest rzeczywiście transkrybowana w polszczyźnie jako ń. Zasady transkrypcji współczesnego alfabetu macedońskiego nie zawierają jednak uwag szczegółowych i nie rozstrzygają m.in. kwestii poruszonej w pytaniu. Trudno także odwołać się do uzusu, ponieważ w dostępnych tekstach nazwa rzeki występuje w formie podstawowej. Aby w zapisie przypadków zależnych zachować oryginalną formę (co zarazem wskazuje na wymowę), można albo pozostawić literę ń (D.C.Ms. Pczińi, B. Pczińę, N. Pczińą), albo też dokonać „wymiany głoskowej” do nj (D.C.Ms. Pczinji, B. Pczinję, N. Pczinją).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego