Pelcowizna

Pelcowizna
23.05.2003
23.05.2003
Co znaczy słowo pelcowizna? Czy to jakiś regionalizm?
Pelcowizna jest nazwą własną, miejscową, powinna być pisana dużą literą. Nie funkcjonuje jako nazwa pospolita w języku ogólnym.
Pochodzi od nazwiska Pelc (najpewniej dawny właściciel tej ziemi) i jest zbudowana tak jak ojczyzna, por. ojciec + (ow)izna i Pelc + (ow)izna. Tak zbudowane nazwy dzielnic i ulic spotykamy w różnych miastach Polski.
Nazwisko Pelc może pochodzić od niem. Pelz 'futro', mogło oznaczać kuśnierza. Osób noszących nazwisko Pelc w Polsce jest dużo – 4750.
Aleksandra Cieślikowa, prof., IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego